Tuesday, May 14, 2013

Buổi Hoàn Châu.

 
Buổi Hoàn Châu.
Bình yên ruộng lúa với nương dâu,

Phố xá bừng lên ánh nhiệm màu.Rạch Bến Nghé


Bến Nghé thiếp sang ngày hội ngộ,


Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.


Hà Tiên

Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhụy,

Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.

Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.

Tình chàng ý thiếp gởi muôn câu…[trich QUE HUONG VA TINH YEU]


vophubong

3 comments:

 1. Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhụy,


  Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.

  ReplyDelete
 2. Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.


  Tình chàng ý thiếp gởi muôn câu…

  ReplyDelete

 3. Chao ban...chuc vui ve...

  ReplyDelete