Sunday, August 11, 2013

THƠ HỌA VÀ CÒM : bài thơ : BUÔNGTHƠ HỌA VÀ CÒM : bài thơ 
 

BUÔNG
 
ở  "blog HẠT CÁT DIỆU SINH”
 

 
 

Giơ tay gầy em níu mảnh tình gầy
Mành tình mỏng tang xơ xác
Mảnh tình vụn tơi rời r
ạc

Cơ hồ cơn gió thổi bay.

Giơ tay gầy em hứng v
ạt mưa gầy

Vạt mưa buốt giá
Vạt mưa mỏi mòn
 Vạt mưa lử lả
Lê thê đêm lại ngày.

Giơ tay gầy em k
 
éo bụi

 mây gầy
Che không kín bờ vai em còm cõi
Giông bão nổi
 V
ần vũ mây tan tác bốn góc trời.

Giơ tay gầy em ôm chặt cuộc đời
Cuôc đời nát gẫy
Cuôc đời l
ẩy bẩy 

Tả tơi ... 
Bời rối chính mình

Giơ tay gầy... Bồng bềnh Về hư không.

Hư không Em_ Yên bình! 
H
ư không Em
_ Giải thoát!
*******************
---------------------------------

BÀI HỌA


Buông mảnh tình gầy
Tình lao theo gió

Tình rơi lãng đãng

Như giọt sương bay...Hứng hạt mưa gầy

Hạt mưa buốt giá

Hạt mưa mòn mõi

Như tình đắng cay...

 

Níu cụm mây gầy

Mây bay lạc lối

Tình bay theo gió
 
Tình đến phương nào ?Ôm chặt cuộc đời

Dòng đời tê lạnh

Dòng đời run rẩy 

Như ngọn phù vân...


 
Giơ tấm thân gầy

Em ngồi thanh thản...

...Em ngồi hóa đá


Bên dòng... hư không.
 

vophubong