Sunday, December 22, 2013

Hoa cài aó trắng vẫn thiên hương.QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo
 
 
Phồn hoa mơ lại ngày ta gặp,

Tôi với em đi giữa phố phường.

Má đỏ son hồng còn thắm sắc,

Hoa cài aó trắng vẫn thiên hương.

Ngây thơ nhắc lại ngày hoa bướm,

Thờ thẩn rồi quên buổi tựu trường.

Kỹ niệm ngày xưa tràn ngập lối,

Đêm về thao thiết nhớ muôn phương
 
vophubong