Saturday, October 5, 2013

THƠ TÌNH THÁNG CHÍNTHƠ TÌNH THÁNG CHÍN

 

quote


Anh là mây Lãng- tử ,
Em là gió Đa- tình...
Ta yêu nhau từ Vô- Lượng- Kiếp...
Thuở đất trời Lênh- Đênh...
vpb

 
Từ khi em là Gió
Anh đã là áng Mây
Thuở hồng hoang ta đã
Thương nhau tình đắm say ...

SA


------------------------------------------

MÙA  THU YỂU ĐIỂU KHÚC NGHÊ THƯỜNGTừ thuở hồng hoang nắng chửa reo,
Trăng vàng thờ thẩn gió chưa về.
Sương còn lãng đãng chưa giăng mắc.
Gió đã cùng mây ước hẹn thề .

…Ta đã thương nhau tự thuở nào,
Đêm về thao thưc với trăng sao.
Rượu nồng chưa ấm bao đêm lạnh,
Tình đă dâng tràn chửa gởi trao…Em của ngày qua nét ngọc ngà ,

Môi mùa xuân thắm - mắt hồ thu.
Sen hồng rạng nở - hương thanh khiết,
Nắng cũng hờn ghen dáng tiểu thư.Ong bướm xôn xao gởi phấn tình,

Tơ lòng em vẫn giữ nguyên trinh.
Quỳnh hoa một đóa - hương phong nhụy,
Mặc dậu tường đông bướm rập rình.Ta kẻ làm thơ phố chợ đời,

Tình chưa khô hết  giọt thu xưa …
Thơ hong chưa ấm mùa đông lại
Thì nhớ thương chi để… rối bời…Em hỡi nàng Tiên Cõi Sắc Hương,

Mùa Thu Yểu- Điệu Khúc- Nghê-Thường.
Ta về gom gió ngàn phương lại ,
Gieo rắc tơ tình thả vấn vương …

vophubong