Thursday, January 16, 2014

Anh về mau kịp chuyến đò sang...


QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]


[điệu hò lơ]
 
Xanh tươi dòng nước Cửu long giang,

Tưới cánh đồng quê trĩu lúa vàng,

      
Cô gái bên sông hò ới lã !!!

Anh mau về kịp chuyến đò ngang ...

 
[Hò lơ]
Lòng em như chiếc thuyền nan nhỏ,

Lèo lái đưa anh suốt dặm ngàn!

[Hò lơ]
Thuyền nhỏ nhưng tình em không nhỏ,

Anh về mau kịp chuyến đò sang...
Duong Lam
vophubong