Monday, August 5, 2013

SẮC KHÔNG

 
 
SẮC KHÔNG


Em là hoa nở trong thơ

Ta là nguyệt bạch bên bờ khói sương

Gặp nhau giữa cõi vô thường

Cùng như cánh bướm dạo vườn SẮC KHÔNG...

vophubong