Monday, February 3, 2014

Như gió như mây chẳng hẹn hò.QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]

Riêng cho HUẾ..]
Mười ba thuở ấy lòng e thẹn ,

Như gió như mây chẳng hẹn hò.

Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,

Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ .

Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,

Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa .

Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,

Về đò An cựu tắm chiều mưa…

vophubong [voduonghonglam]