Monday, December 16, 2013

Anh tìm em lội khắp trời tây.QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]

Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay,


Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,

Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,

Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.


Em trở về vui lòng phố thị ,

Anh về rượu uống trắng đêm say...
[còn tiếp]
vophubong