Saturday, October 26, 2013

TUONG TU MUA THU ... [ tiep theo­]
TUONG TU MUA THU ... [ tiep theo­]

 
 
Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...

Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

Lá vàng rơi , lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..


Hoa nào đẹp tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.


 


 
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ.
Ta về ngõ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.


 


 
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…
[con tiep­...]­
vophubong