Saturday, February 14, 2015

Ngựa về Dê đến thêm Xuân nữa Ngựa về Dê đến thêm Xuân nữa  
 
 
BÀI HOẠ
 

Ngựa về Dê đến thêm Xuân nữa

 
 

Ngựa về Dê đến thêm xuân nữa
 
Có kẻ tha hương ngồi dựa cửa
 
 
Nhớ nước cha già nghe quốc kêu

 Xa nhà mẹ yếu tìm nơi tựa

 Bao năm người cũ đã đi qua

     Một thuở tình xưa còn nhớ chửa?

 Em hỡi Tết sang mình hãy vui

 Ngựa về …Dê đến …thêm Xuân nữa…

Dương Lam
vophubong