Friday, December 20, 2013

Xa nước bao đêm sầu cố quốc,


 QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]

Gió sương từ độ bước quan hà,
Mưa nắng bên trời giọt lệ sa.
Xa nước bao đêm sầu cố quốc,

Tha hương ngàn dặm nhớ quê nhà.Chín chiều ruột thắt đau lòng mẹ ,

Một tấc lòng son xót dạ cha.
Đêm ngắm sao khuya trời tỏ rạng,
Mơ ngày mai lại cảnh phồn hoa....
[con tiep]
vophubong