Saturday, July 20, 2013

MƠ THÀNH CA SĨ


THƠ VUI CUOI TUẦN:

MƠ THÀNH CA SĨBỏ bạn bỏ em bỏ cả trường


Bỏ tình nhăng nhít bỏ ghè tương


Lên Đài Tiếng Hát Mầm Non Trẻ


Vào Hội Thi Tài Tuyển Sắc Hương


Mong chẳng gặp ông - phường háo sắc


Cầu không đụng mụ – ả chơi lường


Trở thành ca sĩ very hot


Thiên hạ ôm hôn má nõn nường ...


vophubong