Tuesday, August 13, 2013

Tương tư mùa thu
Tương tư mùa thu
…Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…


…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,
Sườn non dế gọi mây vào ngõ thu .
Chiều hoang ướt sũng sương mù ,
Đêm qua phố chợ trăng thu úa vàng


 

Ừ thôi em, cũng quan san ,
Non xanh, nước biếc mây ngàn từ đây.


 

 


Gặp nhau còn ở hội nầy ,
Tìm nhau rồi cũng cõi nầy mà thôi .
 
 
 
                              
 


 Sông nào nước chảy mây trôi


Thuyên nào lờ lững bên trời tuyết pha.


 
 

Trăng nào hát khúc cầm ca ,
Rượu nào say giữa giang hà xanh xao...


vophubong 

[con tiep­]  ­