Sunday, January 19, 2014

Hồ Tây mây phủ mấy lần sươngQUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theoĐò ngang đò dọc người chen chúc ,

Tình Bắc Trung Nam- nghĩa đá vàng.

Sương sớm nắng che hồ Ba Bể,

Mưa chiều mây phủ Ngũ hành san.

Ai qua Bản Giốc lòng rưng lệ,

Người đến Nam quan hận bẻ bàng.

Kiếp Bạc trăng soi hồn vạn cổ,

Hồ Tây mây phủ mấy lần sương.

vophubong