Friday, May 2, 2014

THÁNG 5 & M ÙA H ẠTHÁNG 5 & M ÙA H Ạ
 
 
THÁNG 5 & M ÙA H Ạ


Tháng Năm về

phượng cháy lên màu lửa

Thắp giùm ta chút
lửa cháy trong tim...

Đã lâu lắm

ta chưa về thăm lại

Tiếng ve ơi

tha thiết quá đi tìm...!!!

Đã lâu lắm

ta chưa về thăm phượng

nhớ xôn xao

từng giọt mật vào tim

môi ai đỏ
 như cánh phượng hồng thắm đỏ...

Và phượng ơi
tha thiết quá ....
đi tìm...

voduonghonglam
[vophubong]­