Friday, February 14, 2014

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU


QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU
[Tiep theo va het]
 
 
Chiều mưa nghe gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ dừng cương buốt lạnh lòng.
 
Kiếm gỏ sao khuya tràn  hận biển
Gươm mài núi khuyết ngập hờn sông.
 
Vua Hùng dựng nước - ngàn son sắt
Dân Việt chung xây - một chữ đồng,
Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông
 
  28
Cha ông yêu quí từng cây cỏ,
Từng cánh cò bay bạt trắng ngàn.
Tiếng sáo dập dìu trong khoảng vắng,
Giọng hò êm ả giữa chiều sương.
Đàn trâu thong thả về ngang xóm.
Lũ trẻ hò reo trở lại làng .
Bà lão đêm đêm cầu Trời Phật ,
Muôn nhà vạn sự được an khang…
 

 
[Thay Đoạn Kết]

KHANG AN MỘT CÕI TRỜI HOA

CON RỒNG CHÁU LẠC NHÀ NHÀ ĐẸP VUI
Nằm đêm góp nhặt đôi lời

     Chúc Em Hạnh Phúc Chúc Đời Tự Do...
 

vophubong