Tuesday, January 14, 2014

Bên dòng sông Cửu nước xanh tươiTrời đông một sáng tưng bừng dậy ,

Dân Việt hò reo giữa biển trời.

Hải đảo đất liền hoa thắm nở,

Sông dài núi thẳm lá xanh tươi.

Cha xây đất Việt ngàn hoa gấm,

Mẹ dựng trời Nam vạn tuyệt vời.

Em hẹn anh về cùng hội ngộ,

Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi


 
vophubong