Friday, April 18, 2014Rượu mồi đã sẵn bạn chờ Ông...

ÔNG CÂU
[Bài xướng]
 

Bến vắng xuồng câu vẫn lão ông
Lặng im cần trúc thả xuôi dòng
Nhọc nhằn bảng lảng chòm râu bạc
Khắc khổ lung linh mặt nước trong
Đắp đổi sớm chiều nhìn xót dạ
Đi về mưa nắng thấy nao lòng
Quanh năm quạnh quẽ thân còm cõi
Hạ bạc cũng rồi một kiếp không.

Cao Linh Tử
29/9/2012

NGƯ ÔNG ĐỢI BẠN
[hoạ thơ Cao ling Tử]

Bên trời sắc sắc lại không không
Danh lợi mà chi để não lòng
Một cõi phiêu bồng theo cát bụi
Đôi vần thơ thẩn gởi trời trong
Thuyền neo bến cạn tìm đâu cá
Luới thả sông sâu nước rẽ dòng
Bến vắng ngư bà thương réo gọi
Rượu mồi đã sẵn bạn chờ Ông...

Tú lang thang [Dương Lam-vophubong]


Hạ Nhàn
Rượu mồi đã sẵn bạn chờ Ông
Bìm bịp vừa kêu nước đứng dòng
Gác mái giải khuây ly đế lạt
Cắm sào ngơi nghỉ bến sông trong
Đàn kìm tiếng gảy vừa âm điệu
Dây bắc lời ca nhẹ cõi lòng
Cá nước chim trời đời giản dị
Thần tiên hạ giới có nên không?
Cao Linh Tử