Tuesday, May 14, 2013

Buổi Hoàn Châu.

 
Buổi Hoàn Châu.
Bình yên ruộng lúa với nương dâu,

Phố xá bừng lên ánh nhiệm màu.Rạch Bến Nghé


Bến Nghé thiếp sang ngày hội ngộ,


Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.


Hà Tiên

Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhụy,

Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.

Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.

Tình chàng ý thiếp gởi muôn câu…[trich QUE HUONG VA TINH YEU]


vophubong

Tóc em xanh cõi vô thường

Tóc em xanh cõi vô thường
...Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa Vô Ưu nở một trời Sắc Không.
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời...

[BÊN DÒNG SẮC KHÔNG thơ vophubong...]


quote


SẮC KHÔNG
Ai vẽ giòng đời những nét nhăn?
Chỗ vòng chỗ chậm chỗ đi nhanh.
Như hoa sáng Hạ đầy hương phấn,
Như cỏ ngày Thu gợi sắc tàn.
Như bóng nhạn hồng tung cánh vỗ,
Như làn mây bạc đuổi sương tan.
Sắc không ,không sắc ,vòng luân chuyển,
Kìa cánh hoa mai nở cuối ngàn…vophubbong

Biển rộng trời cao bằng sãi cánh...

 
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh...
 

Long đong trên bước đường lưu lạc,
Bốn hướng về đâu dặm hải trình.
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh,
Sông dài núi thẳm gót phiêu linh.
Công cha nghĩa mẹ còn chưa trả,
Ơn chị tình em hẹn đáp đền.


Nắng nhuộm rừng phong... Thu đã tới,
Bên đường từng chiếc lá lênh đênh.

vophubong
 
[Trích QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU]