Tuesday, May 14, 2013

Biển rộng trời cao bằng sãi cánh...

 
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh...
 

Long đong trên bước đường lưu lạc,
Bốn hướng về đâu dặm hải trình.
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh,
Sông dài núi thẳm gót phiêu linh.
Công cha nghĩa mẹ còn chưa trả,
Ơn chị tình em hẹn đáp đền.


Nắng nhuộm rừng phong... Thu đã tới,
Bên đường từng chiếc lá lênh đênh.

vophubong
 
[Trích QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU]

No comments:

Post a Comment