Monday, September 16, 2013

TƯƠNG TƯ MÙA THU [thơ hình minh họa ,tiếp theo]

TƯƠNG TƯ MÙA THU [thơ hình minh họa ,tiếp theo]


Em xưa má thắm môi đào,
Hạ khoe áo đỏ, thu chào áo bông.


Bây giờ trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn áo hồng… áo hoa…


Mây xưa ngủ dưới trăng tà
 
Em xưa giấc ngủ thềm hoa…hững hờ.
Ta về gác vắng làm thơ.

Buồn len lén đọng mấy tờ thư xanh.Hoa nào ươm nụ đầu cành ,
Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.
Thu về bóng xế tà dương,
Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.

[con tiep]

vophubong