Tuesday, December 17, 2013

Để lòng ai vẫn nhớ thương ai.


QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]

Say cho bỏ những ngày dong ruổi,

Cho bỏ sầu đong lắc lại đầy .

Để nhớ gừng cay thương muối mặn,

Để lòng ai vẫn nhớ thương ai.
Đêm về phố mộng sầu giăng mắc,

Ngày lội mưa đông tuyết phủ đầy.

Lánh đục cho dòng đời thanh thoát,

Để lòng vơi bớt nỗi niềm tây.
[con tiep]