Wednesday, November 20, 2013

Chào nhau giữa chốn bụi hồng

Chào nhau giữa chốn bụi hồng

Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng

Vancali

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui hì hì....


quote

CHÀO NHAU
     
… Chào nhau giữa chốn bụi hồng,
Trăng in dấu thỏ , người trông dấu hài… DL,

Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…

Tú lang thang
vophubong