Monday, April 15, 2013

NHẤT PHÁO TRẤN GIANG HỒ


GIỜ TÝ CANH BA {hồi thứ hai}
Họa tiếp bài “TỐC CHIẾN PHÁ THÀNH ” của TMH
Cuộc chiến nầy là lần thứ ba
Hai bên vây chặt chẳng đường ra
Địch xoay bảo kiếm nghe rời rã
Ta múa trường côn cũng hít hà
Ta dụng mưu cao kiềm vó ngựa
Địch nằm soãi cẳng chịu thua ta
Bên cung Sĩ kết liền chân Tượng
Sợ Pháo hoàng thành rót hoảng qua...
voduonghonglam
------------------------------------------------------------------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHẤT PHÁO TRẤN GIANG H
Bàn cờ thế nầy có 33 nước
Đỏ đi tiên [đến nước 33 đỏ thắng]  
Thành phần tham chiến :  Đỏ = 12 quân       Đen = 16 quân 
Cuối cùng   đen còn 9 quân .
 ..đỏ chỉ còn duy nhất 1 pháo làm nên chiến thắng...
 

No comments:

Post a Comment