Monday, April 15, 2013

KẾ KHÔNG THÀNH

THƠ cờ tướng
------------------------
 
TIÊN LỄ HẬU BINH
Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
Ba quân một dạ đền sông núi.
Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
Mã xe quyết tử giữ đôi bờ.
Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
TM Trần Mạnh Hùng
 
KẾ KHÔNG THÀNH
 
Ngày mai nhất quyết hạ binh thơ
Truyền xuống ba quân giữ vững cờ
Xe tiến tiền phương lo cướp trại
Pháo lồng hậu tập lựa thời cơ
Mã ghìm chân địch lo phò chúa
Tốt thủ trường giang gĩư cõi bờ
Uống rượu xem trăng nhìn giặc chạy
Không thành thượng kế phải đâu khờ...
Tú lang thang
---------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHỊ PHÁO TRANH HÙNG
hay [TẤC ĐẤT TẤC VÀNG]
[

1 comment:


  1. Giang san tac dat tac vang

    To tien de lai toan dan giu gin

    ReplyDelete