Friday, March 13, 2015

Ngắm Xuân sang


 Ngắm Xuân sang
 
Việt nam Thư Quán giữa trời nam
Muôn cánh hoa đua sắc nở tràn
Chén rượu mừng Xuân hương bạch cúc *
Câu thơ đón Tết sắc hồng lan**
                                         Ngựa đi vó gỏ đường thiên lý


 

Dê đến râu bay nét đạo hàm
Quán cũ Đường thi trên gác trọ


Bên trời lữ khách ngắm Xuân sang

vophubong


**      Hồng lan , Bạch cúc la tên các loài hoa và cũng là tên các người đẹp..
   

No comments:

Post a Comment