Friday, February 20, 2015

PHẬT DI LẶC VÀ MÙA XUÂNĐI CHÙA ĐẦU NĂM

 
 
PHẬT DI LẶC VÀ MÙA XUÂN


Đầu năm đi gặp Phật
Suốt năm được hiền hòa
Đầu năm trồng được hoa
Cả năm ngồi ăn quả…
Dương Lam 
vophubong

No comments:

Post a Comment