Saturday, January 17, 2015

THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!...Âm lăng, Sở Bá nguy khôn đọ,
Xích Bích, Chu lang thế rõ hùng...
Vua LÊ THÁNH TÔN 

...Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu. .. 
BÀ HỒ XUÂN HƯƠNG
.
..Trảm tướng xa lao vào cảm tử.
Công thành pháo nổ chận âu lo
Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ
Trần Mạnh Hùng.

...Màđội mưu thần ta thẳng tiến
PHÁO lồng kế quỉ địch thêm lo
Thâm cung SĨ TƯỢNG rào hai lớp
Phút khải hoàn ca rợp bóng cờ ! 
Lá chờ rơi
-----------------------------------------------quote 
 

Vịnh Cờ Tướng

Còn thú gì hơn thú đánh cờ
Mãi vui quên hết cả thì giờ
Ngựa xanh suýt chết vì hờ hững
Tướng đỏ nguy rồi bỡi lững lơ
Chốt nhập nội cung cười thắng thế
Xe nằm biên ải khóc sa cơ
Thua keo nầy ta gầy keo khác
Nào sá chi đâu một ván cờ...?
vophubong

Xin bấm vào hàng chữ dưới để theo dỏi 1 thế cờ hay rất tuyệt vời...[Click here to download your attachment.]


https://a11ba6b4-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/danhthudoicuoc/co-the-ngan/cothe10.gif?attachauth=ANoY7cpoBWJhNVKZxO6jRT7gSLh3npW5qrDsoQFiFE_sfyKWilQQPXVhXmJ34JWmyiTZYdWXeut3k-aRL6laNifBtUGVprM5DAcau9gIj1RZBGj8olDeEwd7Ruyu3Qtr52i7oGE4z9F3dvk32JPEP9BXtmORW5-H7gF2Fh_Pc8FGkqQoTt7oAZ53pVvvYv6yeQ3-VW3c4rpXmSXu6Ed7ChaJ3hhiWCBkOQIPoMUafHHMKRjqiscZPKA%3D&attredirects=0

Lời giải:

1. P2.1 X7/1
2. F2-1 T7/5
3. C6.1 Tg4-5
4. M4/2 X7-8
5. Tg6 -5 S5.6
6. T1/3 S6/5
7. T3/1 S5.6
8. Tg5.1 S6/5
9. M2/4 S5.6
10. M4/3 X8-9
11. M3.2 đen thua...[mất xe]

Tuy không có nhiều biến nhưng chúng chưa hẳn là dễ phá giải. Điển hình là ván cờ 16 này.. . Thật khó tin nhưng sự thật về ván cờ này, trong thời gian hàng năm trời, đã làm bó tay những danh thủ hàng đầu Sài gòn. Số là vào năm 1980, danh thủ người Philippines Trần la Bình có gửi ván cờ này sang Sài gòn để đố làng cờ thành phố.Trong năm 1981, đa số danh thủ ở Sài gòn đều biết đến ván cờ này nhưng không ai đưa ra được lời giải. Cuối cùng vì không muốn nhận thua với nước ngoài, danh thủ Trần dụ Thám đã gửi thư cho ông Nguyễn văn Anh lúc đó đang ở Pháp để hỏi về ván cờ này. Ông Nguyễn văn Anh vốn là một vị mạnh thường quân của làng cờ thành phố, người nổi tiếng có nhiều sách cờ và rất am hiểu tình hình thời sự các nước trong khu vực. Hiểu được tự ái của làng cờ thành phố, ông không gửi bài giải về nước mà chỉ gợi ý cho một nước đi nào đó… Và như thế cũng đã là quá đủ. Chúng ta có thể đoán được gợi ý của ông nếu xem bài giải ván cờ này.


1 comment: