Thursday, January 15, 2015

Bình Luận CỜ TƯỚNGTRANG THƠ ĐƯỜNG: Bình Luận CỜ THẾ - Bình Luận CỜ TƯỚNG-
MỜI CÁC BẠN THAM GIA
Cờ Tướng ! Cờ Thế ! Bình Luận Thời Cuộc !!!

===============================
KHI CHÉN RƯỢU KHi CUỘC CỜ
KHI XEM HOA NỞ KHI CHỜ TRĂNG LÊN..
NGUYỄN DU

Cầm kỳ thi tửu
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay,
Đàn năm cung réo rắt tính tình dây,
CỜ ĐÔI NƯỚC RẬP RÌNH XE NGỰA ĐÓ
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ, (1)
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà. (2)
Nguyễn Công Trứ

ĐỌC THƠ ĐƯỜNG: Bình Luận CỜ THẾ - Bình Luận CỜ TƯỚNG-

MỜI CÁC BẠN THAM GIA
--------------------------------------------------------

HÃM XA BẮT TƯỚNG
[Bắt Tướng Trong Cung]
{Đỏ đi tiên : Đỏ thắng]

Hãm Xa Bắt Tướng quá thần sầu !
Ăn Xế quân đen mất nhiệm mầu
Pháo nổ Tượng đen lui cứu bạn
Hậu quân đỏ chiếu Tướng về đâu ?
Một Xe hai Pháo đen thua cuộc !
Đơn Pháo đỏ quân thắng trận đầu
Cuộc thế như quân cờ chuyển vận
Hành quân tướng giỏi bỡi mưu sâu. ..

vophubong [Tú lang thang ]

...Bình luận thêm : Nếu đen không ăn xe đỏ thí, Tướng đen xuất
[Tg5 bình 4] Xe đỏ sẽ ăn xe đen...[X2 tấn 1] Đỏ hơn quân... đỏ thắng...

Xin bấm vào hàng dưới đây để theo dõi và bình luận bàn cờ "HÃM XA BẮT TƯỚNG"
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=vPi-7vYtJ4c 

No comments:

Post a Comment