Sunday, February 23, 2014

BÊN DÒNG SẮC KHÔNG

 
BÊN DÒNG SẮC KHÔNG

                       
                    [trường ca lục bát, thơ vophubong [ Dương Lam ]
 
Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.

 
Chiều nay kinh nở  hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..
 
 
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề .

 
 
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên em mà tưởng nẻo về chiêm bao...
Chiều hôm én gọi lao xao ,
Con ra biển bắc con vào biển nam. 
 
 
Em về hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò...
[Trich BEN DONG SAC KHONG -vophubong]
 

No comments:

Post a Comment