Sunday, January 26, 2014

Như tình em gái thuở mười ba

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]


Sương phơi nắng trải lòng mong mõi,

Chờ đợi em về thơ nở hoa ?

Bên giọng hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...

Yêu kiều thục nữ bên sương sớm,

Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng tà.

Con bướm vàng bên hiên thỏ thẻ,

Như tình em gái thuở mười ba
vophubong

No comments:

Post a Comment