Monday, January 27, 2014

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG


MÃ ĐÁO THÀNH CÔNGNAM MOI MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế hay:


MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG


-----------------------------------------------------------


Bàn cờ thế nầy có 115 nước đơnĐỏ đi tiên [đến nước 115 đỏ thắng]Thành phần tham chiến :Đỏ = 16 quân - Đen = 16 quânXem biến hóa bàn cờ :

 Đỏ đi tiên [đến nước 115 đỏ thắng]


THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA

RA CHIẾUTốt đầu lủi tới địch hơi nao.
Sỹ, Tượng gác lên cũng được nào.
Địch tóat mồ hôi xe cản lối.
Ta reo hồ hởi pháo dương cao.
Ta tung vó ngựa tràn cung cấm.
Địch bỏ pháo giăng mở cổng vào.
Trận đánh đương hăng chưa thắng bại.
Pháo ào ra chiếu chả ra sao.
Trần Mạnh Hùng

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG


Ta vốn hùng binh há dễ nao
Tiền phương địch dụ giữ đâu nào
Cờ dương nhạc trổi quân reo dậy
Súng đã lên nòng quyết chí cao
Tốt tấn xa hoành công chính diện
Ngựa quỳ pháo giác trấn cung vào
Khải hoàn trống trận rền vang dội
 Mã đáo thành công - tướng gắn sao...
voduonghonglam
[vophubong]

No comments:

Post a Comment