Thursday, December 5, 2013

Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU
Em sắp say rồi !!! uống nữa thôi ?
- Cờ chưa tan cuộc vẫn còn chơi ...
Giang hồ gác mái – bên sông vắng,
Trăng nước thuyền khua- một trận cười .

Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,
Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…
[trich QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU ]
vophubong

1 comment:

  1. '

    Giang hồ gác mái – bên sông vắng,
    Trăng nước thuyền khua- một trận cười .    ReplyDelete