Sunday, December 8, 2013

Cuối trời xin hẹn gặp lại em,


QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU[tiep theo]

Cuối trời xin hẹn gặp lại em,
Cho thắm bờ môi mắt hữu tình.

Cho ấm bờ vai ngày tái ngộ,
Cho nồng hương lữa kiếp ba sinh,


Mời em ! Ly nữa…thêm ly nữa !!!

Tình cũ trăm năm …chẳng dễ tìm .
Rượu hết bên nhau - chìm lối mộng,
Hoa đào một cánh vẫn nguyên trinh…


Nguyên trinh còn lại bao xuân nữa,
Lữa lựu hè sang đỏ thắm tường.Bạn cũ trở về say hẹn ước,

Người xưa nhớ lại lúc tha hương.

Hoa trôi bến chợ đời lưu lạc,Dế gọi vườn hoang cảnh đoạn trường.

Mẹ ngóng tin con mòn mỏi đợi,
Tiếng gà xao xác gáy thềm sương.

[ con tiep]

vophubong


No comments:

Post a Comment