Thursday, March 14, 2013

THƠ Đ ƯỜNG XƯỚNG HỌA

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA

NỖI NHỚ

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ đây
Bao nhiêu mong ngóng chất sao đầy.
Từng đêm trăn trở trong thao thức.
Từng phút mơ màng đến ngất ngây
Nỗi nhớ tình nồng lưu luyến đợi.
Niềm thương dấu ái cảm say hoài.
Hỏi em còn thức hay say ngủ.
Có biết ai
kia vẫn đợi đây.
Trần Mạnh Hùng

NIỀM THƯƠNG
 Em yêu anh biết nói sao đây
Trăm nhớ ngàn thương đã chật đầy
Hạ đ mê màu môi tuyết ngọc
Thu vàng mơ dáng liểu thơ ngây
Bao đêm đông trắng nằm mong mõi
Một thuở xuân hng nặng cảm hoài
Em hỡi ân tình muôn vạn nẻo
Anh còn vẫn mãi đợi chờ đây...
voduonghonglam

No comments:

Post a Comment