Thursday, March 21, 2013

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU

 2.

Cuối trời xin hẹn gặp lại em,
Cho thắm bờ môi mắt hữu tình.
Cho ấm bờ vai ngày tái ngộ,
Cho nồng hương lữa kiếp ba sinh,Duyên xưa xuân đến bao lần gặp

Tình cũ thu đi chẳng dễ tìm .
Rượu hết bên nhau - chìm lối mộng,
Hoa đào một cánh vẫn nguyên trinh…


 
voduonghonglam

No comments:

Post a Comment