Saturday, March 23, 2013

LỬA LỰU HÈ SANG ĐỎ THẮM TƯỜNG

Nguyên trinh còn giữa mùa xuân thắm
Lửa lựu hè sang đỏ thắm tường.
Bạn cũ trở về say hẹn ước,
Người xưa nhớ lại lúc tha hương.Hoa trôi bến chợ đời lưu lạc,
Dế gọi vườn hoang cảnh đoạn trường.
Mẹ ngóng tin con mòn mỏi đợi
Tiếng gà xao xác gáy thềm sương.
 
[ Trích Quê Hương Và Tình Yêu...]
[Duong Lam vophubong­ ]

No comments:

Post a Comment