Wednesday, October 4, 2017

Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…


Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…                                                                         

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU

{2}

Cuối trời xin hẹn gặp lại em,
Cho thắm bờ môi mắt hữu tình.
Cho ấm bờ vai ngày tái ngộ,
Cho nồng hương lữa kiếp ba sinh,


Mời em ! Ly nữa…thêm ly nữa !!!

Tình cũ trăm năm …chẳng dễ tìm .
Rượu hết bên nhau - chìm lối mộng,
Hoa đào một cánh vẫn nguyên trinh…
   

Duong Lam-vophubong


No comments:

Post a Comment