Saturday, May 13, 2017

VU LAN NHỚ MẸ


VU LAN NHỚ MẸChiều nao mây trắng lượn từng không,

Ghi giữa tim con một đoá hồng,

Thương mẹ sương chiều qua hốc núi,

Thân cò nắng sớm lội bờ sông.

Gió lùa thao thức bên song cửa,

Lụt lội âu lo giữa cánh đồng,

Mẹ để đời con bao nỗi nhớ,

Ngàn Đời Ơn Mẹ Khắc Ghi Công.

Dương Lam[vophubong] 

No comments:

Post a Comment