Sunday, October 2, 2016

Em về chung một chuyến đò sang…

Em về chung một chuyến đò sang…
 
Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam
Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn
Nốc cạn vầng trăng in đáy cốc
  Say hoài giếng mắt thẳm mênh mang...
Sông nào mây biếc xuôi dòng chảy
Bến đó tình xanh mãi đá vàng
  Mong một ngày rồi qua bến đó
Em về chung một chuyến đò sang…
Dương Lam
[voduonghonglam]

No comments:

Post a Comment