Saturday, May 9, 2015

HỎI KẾ NGỌA LONG TIÊN SINHHỎI KẾ NGỌA LONG TIÊN SINH


 
Lâu rồi mới ghé Ngọa long Cương,

Hỏi kế Tiên Sinh chuyện gối giường ?

Nhi nữ thường tình son với phấn ,
Anh hùng mạt vận nắng pha sương!!!

Đường mây chìm nỗi nhìn xa thẳm,

Ngỏ trúc quanh co mấy đoạn trường.

Cầu chúc Xuân Về Nơi Đất Khách,

Tình Chàng Ý Thiếp ngát thiên hương…voduong
[vophubong]

No comments:

Post a Comment