Thursday, October 9, 2014

BẮC BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ


BẮC BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ
Anh hùng cái thế giữa muôn quân

Hào kiệt uy nghi gấp vạn lần

Ngang dọc sông hồ như dũng sĩ

Tung hoành cung kiếm tựa chinh nhân

Mưu thần một chước tan đồn giặc [1]

Kiếm thế đôi chiêu khiếp quỉ thần

Uy vũ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ

Sơn hà ai kẻ dám tranh phân...

vophubong
---------------------------------------

[1] Mưu thần một chuớc tan đồn giặc...

Ngày 29 tháng 1, Quang Trung dùng các toán quân nhỏ đánh khiêu khích ngoại vi Ngọc Hồi tạo sự căng thẳng cho quân Thanh và gây bất ngờ cho cánh quân đô đốc Long đánh đồn Đống Đa.
 Mờ sáng 30 tháng 1 (mùng 5 Tết), quân Tây Sơn bắt đầu tấn công từ hướng nam: mở đầu, đội tượng binh (trên 100 voi chiến) đánh tan phản kích của kị binh Hứa Thế Hanh; tiếp sau, bộ binh (gồm 600 quân cảm tử chia làm 20 toán), trang bị đoản đao, ván chắn bằng gỗ quấn rơm ướt che mình, tiến thành hàng ngang áp sát chiến luỹ, tạo điều kiện cho đại quân Quang Trung tiến lên giáp chiến. Quân Thanh chống không nổi, chết và bị thương quá nửa. Đề đốc Hứa Thế Hanh và tả dực Thượng Duy Thăng bị giết.Số tàn quân do tiên phong Trương Triều Long chỉ huy bỏ chạy về Thăng Long, nhưng bị chặn trên đường rút (gần Văn Điển ngày nay) buộc phải chạy theo hướng Đầm Mực. Tại đây, quân của đô đốc Bảo đã phục kích sẵn, tiêu diệt toàn bộ. Ngọc Hồi thất thủ, quân Tây Sơn thừa thắng đánh chiếm đồn Văn Điển và tiến thằng vào Thăng Long . Sầm Nghi Đống thắt cổ tự
tử, quân Tàu đại bại kéo tàn binh chạy về nước…
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
Xin mời các bạn thưởng thức: Ván cờ Kinh động trời đất

Mời các huynh đệ bấm vào hàng chữ duới đây để xem:
Ván cờ Kinh động trời đất - YouTube
  
Để tìm hiểu về  trận đánh " Tốc chiến tốc thắng của 
 
 
"BẮC BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ"

No comments:

Post a Comment