Saturday, August 2, 2014

HẬN HOÀNG SA

Moi doc tho Duong Lam tuc vophubng o vnthuquan:
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=15612&thisi=Dương LamHẬN HOÀNG SA


Chiều mưa nghe gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ dừng cương buốt lạnh lòng.
Kiếm gỏ sao khuya- tràn hận biển,
Gươm mài núi khuyết- ngập hờn sông.
Vua Hùng dựng nước- ngàn son sắt,
Dân Việt chung xây- một chữ đồng,
Hẹn Quyết Ngày Mai Thề Lấy Lại,
Tấc vàng tấc đất của cha ông…
Duong Lam
vophubong

No comments:

Post a Comment