Tuesday, April 15, 2014

ĐÔI MẮTĐÔI MẮT
Chẳng phải là hoa cũng tiếc xuân

Là trăng lơi lã nét ân cần …

Là em đôi mắt xa xăm ấy,

Tình gửi trăm năm đã mấy lần ?...

Ta lót cung vàng xây điện ngọc

 
 


Mang cành nguyệt quế tặng giai nhân.

Em đem sóng nước hồ thu thủy,

Làm lụt tình ta giữa chốn trần…

vophubong


No comments:

Post a Comment