Saturday, January 4, 2014

Chim Việt đậu cành chọn hướng nam.

 


QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]Ra khơi sóng tõa muôn trùng thẳm,

Biển biếc trời xanh núi ngút ngàn.

Côn đão mây che hè nắng đổ,

Trường sa mưa tạnh buổi đông sang.

Ngựa hồ gió lạnh hí  phương bắc, [4]]

Chim Việt đậu cành chọn hướng nam.

Ta giống Rồng Tiên dòng Lạc Việt ,

Làm sao tỏ mặt với lân bang…

vophubong


Notes:
 
[ 4 ]Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi.


Nghĩa là: Ngựa Hồ hí gió Bắc, Chim Việt ở cành Nam.

Chim Việt là loài chim sinh ở đất Việt, thuộc phía nam nước Tàu. Mỗi năm cứ đến đầu thu, từng đàn chim Việt bay sang phương Bắc để kiếm ăn. Vì khi thu sang, phương Bắc có nhiều chỗ có giống lúa mới vừa chín…dễ kiếm ăn.
Tuy sang phương Bắc nhưng đàn chim Việt vẫn nhớ quê hương. Muốn làm ổ, chúng chọn cành cây chĩa về phương Nam, tức là hướng quê nhà mà chúng sinh trưởng.
Chim Việt t
c (Việt điểu) để chỉ chim nhớ quê hương cố quốc.


Ngựa Hồ là ngựa ở nước Hồ. Nước này ở về phương bắc nước Tàu mà ngày xưa người Tàu thường cho là nước man rợ hay cũng gọi là Phiên quốc. Ngựa Hồ cao lớn, leo núi rất giỏi, chạy rất nhanh. Người Trung Quốc thường mua về làm ngựa chiến . Nước Hồ vốn ở xứ lạnh , khi đông về, gió bấc thổi, tuyết rơi lả tả, gió lạnh tê tái.
Ngựa Hồ tuy về Trung Quốc, là nơi tương đối ấm áp nhưng vẫn nhớ đến đất Hồ , mỗi độ đông về khi có gió bấc lạnh [là gió t
phương bắc thổi đến, ngựa cất tiếng hí lên thê thảm tỏ lòng nhớ cố quốc.

"Chim Việt ngựa Hồ" trở nên thành ngữ, có nghĩa bóng là loài v
ật mà cũng không quên nơi quê cha đất tổ , dù ở nơi đất khách quê người.
 
 

No comments:

Post a Comment