Wednesday, December 18, 2013

Gói lại cho tròn gởi gió sương ... QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo
Niềm tây mây gởi buồn theo nắng

Ta gởi tơ lòng trẳi bốn phương.
Bướm gởi hồn thơ qua lối mộng ,

Để tình trả nợ kiếp tơ vương.


Ngẩn ngơ trăng cũng buồn theo núi,

Thơ thẩn sầu đong giữa nắng ngàn,
Thì thôi sầu ấy ngàn đêm lẻ,

Gói lại cho tròn gởi gió sương ...

[còn nữa]
vophubong

No comments:

Post a Comment