Saturday, June 22, 2013

BEN DONG SAC KHONG [tiep theo]


Đêm nằm lắng giọt vô ưu ,
Tay nghiêng hạt bụi chân như hiện về.

Hồng trần chìm nỗi si mê,
Khói sương lãng đãng nẽo về hằng sa…


Mắt em ngàn cõi di đà,
Tay em bạch ngọc giũ tà huy bay.

Trăng vàng chìm lắng non tây,
Mây hương bàng bạc hạc bay về ngàn…
Đố ai quét sạch lá vàng ,
Thì ta múc ánh trăng ngàn đổ đi,
Đố ai nhặt hết tình si,
Thì ta xin chịu làm thơ tặng người.


Một cành hương sắc cho đời ,
Một bông hoa thắm cho người tình chung.
Em về hong tóc bên sông,
Thì ta theo gió bềnh bồng nước may...
 
vophubong [voduonghonglam]
 
 

1 comment:
  1. Một cành hương sắc cho đời ,
    Một bông hoa thắm cho người tình chung.
    Em về hong tóc bên sông,
    Thì ta theo gió bềnh bồng nước may...

    ReplyDelete