Thursday, April 25, 2013

TIẾNG QUỐC GỌI ... [Thay Lời Mẹ Dặn]TIẾNG QUỐC GỌI ...
[Thay Lời Mẹ Dặn]  
 
Con nhớ ra đi cố trở về,
Vì đời đừng ngại tiếng khen chê.
Ơn nhà nợ nước - gìn đôi ngả,
Nghĩa biển tình sông - giữ vẹn bề.
Tổ Quốc ngàn đời lên tiếng gọi,
Nhân Dân muôn thuở lắng tai nghe,
 - “Hoàng ,Trường đất Việt người Nam giữ,"
Tiếng quốc đêm đêm gọi giữa hè…
voduonghonglam


1 comment:

  1. - “Hoàng ,Trường đất Việt người Nam giữ,"
    Tiếng quốc đêm đêm gọi giữa hè…

    ReplyDelete