Sunday, March 10, 2013

EM CỨ ĐẾN...

 Trang sáng tác :THƠ MÙA XUÂN


EM CỨ ĐẾN...
 
Mùa xuân ơi 
tha thiết đến vô cùng... 
vdhl

Em cứ đến
như cây vừa trổ nhánh

Đêm tần ngần
mưa thắm nụ tầm xuân

Hãy hò hẹn
như bài thơ em viết đó

Ngàn thiết tha
huyền diệu đến vô chừng..

Em cứ đến
và em cứ đến

Rượu đầy môi
say đắm giữa mùa hôn

Hoa đã nở
bên trời khoe sắc thắm

Thơ đầy trang
tràn ngập cả tâm hồn

Em cứ đến
Và em cứ đến

Trái tim hồng tha thiết
giọt tình xuân

Môi em nở
như tình em hé nở

giữa hương khuya
ngào ngạt trắng trong ngần


Em cứ đến
Và em cứ đến

Chào nhau đi em ơi
XUÂN THA THIẾT VÔ CHỪNG

Chào nhau đi em ơi

Đêm huyền diệu vô cùng

voduonghonglam

1 comment: